: ( )


: [1] 2

 1. .
 2. ~
 3. ( )
 4. - .
 5. >
 6. ~
 7. ( *)
 8. ....
 9. ♥ ♪
 10. ~Ṥő₥ấ Ĩśśɑ̝̚ ⓢ
 11. . ♡ . ! , ..
 12. #.!
 13. , ..
 14. ٵﯞ ﯛ ڪ ڪ ﮯ ﮯ ≈
 15. ♡♡'
 16. (10)
 17. ( )
 18. !
 19. : -
 20. : -
 21. , ♥ !
 22. ڳ ڳڳ ﮭ
 23. ♡ ♡
 24. ☁ ☂
 25. .!
 26. ....
 27. ۈ ۈ ≈ | |
 28. ..~ | |
 29. ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ
 30. !! ,,,,
 31. * *
 32.  ?ۂٰ :'(
 33. ..!
 34. ڪ ۆ ڪۆ "
 35. () ...yasser20...
 36. ♥♫
 37. . + . * . * . * . + + . * . * . + . * +
 38. ..
 39. ..!
 40. .,
 41. ʘ ♡ ٲ : ! '$♥
 42. . . . [ ] !
 43. ? ? :)
 44. . . . . | !
 45. #....... !
 46. , ( ) !
 47. ... ..! ...!
 48. ....................... ( ) $:
 49. ( )
 50. ~~ ~~
 51. ~ ڪ ۆ ڪۆ.,~
 52. `` ``
 53. ۈ ۈ ≈ ܐ | |
 54. ! ۈڷ ڷڷۈۈ ۈ ..~
 55. "".. .......... ...
 56. Ǿǿ❤*♥♥♥ ** ♥♥♥*❤ ǿǾ
 57. - !
 58. . . ! ~
 59. () / *
 60. skanrohy
 61. : ( . . : .,, !
 62. ..
 63. , H ..
 64. ((~::::~ ~ ::::~ ))
 65. }"●●● ξ ۈ- "●●●...
 66. { ~ ..
 67. ♥ !
 68. .. ! $
 69. ..
 70. .. " " ..."
 71. ..
 72. )... ...!
 73. .. ~> ..~
 74. `._. ( !! ) `..
 75. AYOOSh ღ+ ღ
 76. ٺ ڸ ٺ ٺȐ ٺ
 77. / ...!!
 78. .. ..
 79. "
 80. """ .......""
 81. ஐ ღ ڪﮥ ٱڶٲ ڒڼ ஐ ღ
 82. ( ) .... ( ) ....
 83. { ~ !
 84. " 'ۈ ‘ [ ] ۈ 'ﮧ . . . !
 85. ۓ ..!! ﮘ >>
 86. ڪ ﮧ ﮧ ~
 87. ....
 88. .. : ..
 89. ღ .. (( )) .. ღ
 90. (( ))
 91. , ڷ ڷ ٳ ۧ ! =ღ$
 92. !!!!
 93. >>>>
 94. >>>>
 95. <<<
 96. ... !!
 97. !
 98. ܡ
 99. - [ ] !
 100. ﮯ ۧ [ ۈ ۈۧ ۈﮯ ]
 101. .. !*
 102. { }.....
 103. { ~ ..
 104. ....
 105. { }
 106.  ♥ ..()
 107. .. ~> ..~
 108. ..[ , , ]..
 109. .. !! 
 110. .. !! 
 111. : ( ) , :
 112. .... *
 113. *| .. [ ] .. ,
 114. ..
 115. ....]]
 116. ~ ﮧ ۆ (20) ●..!i
 117. ( + )
 118. .. !
 119. !!
 120. ~ [ ] ~
 121. . . \ !
 122. ڷڪ ڷ ڷ ٺۉۉٺ ڷ ۉﮧ ..
 123. ==
 124. ٵ ڪڷ טּ { טּılıl טּ ..~
 125. ..[ ] ..
 126. .... .............
 127. ..
 128. ~ ..{ !
 129. ٻڒٳ ڄڒۄ:~
 130. -
 131. - -
 132. + | ~
 133. , ! 3> [{ }]
 134. _____ , .
 135. .! ڪ | ۥ |
 136. ڪ ڪ . . [ ] . .!!
 137. (( ))
 138. - * [ ] !
 139. ,, ,, "" ,, 00!!
 140. ..!
 141. * ! " "
 142. ..| -
 143. |
 144. - !
 145. : ǁ ♥
 146. !! ڑ !! ()
 147. [ ] ... ۈ ڷۈ(כּ)... ◑ <<
 148. : ♥
 149. " .. ,, :
 150. ♥ .
 151. {.. ۋڹ ≈
 152. " ""
 153. ..... .. ....|
 154. - ... " " .. !
 155. ۈۈ |[ ]| -
 156. [ڪ] [] ..!
 157. ﮧ [ !
 158. - . . ( ) =$
 159. [ ] !
 160. ][ ][ ][
 161. .. ..!
 162. ●● ! [ ~~(♥)..!
 163. טּ [טּ] ≈ ξ̒ ﮧ טּטּ
 164. ! { }
 165. " " (
 166. ()
 167. !
 168. .. .. . ( )
 169. , ( )
 170. .. ../
 171. { .. ! | |
 172. ♥ ( )
 173. ,, ]
 174. king Dom Rawan Al.Helaliah =) [ ]
 175. (( )) !
 176. [ ]
 177. .. .. ( )
 178. ( ) !
 179. [ ]
 180. ,,, ,,, ( )
 181. ڪ ﮯ [ ڪ ] " .